Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đảng bộ phường Thịnh Đán đoạt giải Nhất Hội thị Báo Cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi thành phố...
Ngày cập nhật : 24/07/2017 | Lượt xem : 1750