Đảng ủy Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng.
Ngày cập nhật : 18/06/2022 | Lượt xem : 562