Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đánh giá công tác triển khai đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn tại phường Phan Đình...
Ngày cập nhật : 14/09/2018 | Lượt xem : 950