Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đánh giá kết quả mô hình sản xuất giống lúa mới vụ mùa.
Ngày cập nhật : 17/09/2021 | Lượt xem : 300