Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đánh giá kết quả thực hiện các mô hình sản xuất lúa giống mới vụ Mùa năm 2019
Ngày cập nhật : 20/09/2019 | Lượt xem : 1048