Điểm nổi bật trong thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố.
Ngày cập nhật : 25/10/2021 | Lượt xem : 2905