Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Điện lực thành phố Thái Nguyên đảm bảo cấp điện an toàn liên tục trong mùa hè 2019
Ngày cập nhật : 17/05/2019 | Lượt xem : 3223