Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Điện lực thành phố Thái Nguyên đảm bảo việc cấp điện trong ngày bầu cử.
Ngày cập nhật : 21/05/2021 | Lượt xem : 505