Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Điện lực thành phố Thái Nguyên kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.
Ngày cập nhật : 02/12/2020 | Lượt xem : 2353