Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Điều động Công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã.
Ngày cập nhật : 11/07/2019 | Lượt xem : 3264