Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới làm việc với UBND thành phố Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 20/01/2021 | Lượt xem : 3461