Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đoàn phường Túc Duyên khánh thành Khu tập thể liên hoàn công cộng.
Ngày cập nhật : 23/05/2020 | Lượt xem : 322