Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Doanh thu từ hoạt động Dịch vụ - Thương mại thành phố Thái Nguyên đạt gần 3.000 tỷ đồng.
Ngày cập nhật : 12/03/2021 | Lượt xem : 2448