Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đội an ninh công an thành phố Thái Nguyên kiểm tra trên 1200 cơ sở lưu trú.
Ngày cập nhật : 16/08/2021 | Lượt xem : 442