Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đời sống nhân dân sau sát nhập, đổi tên xóm, tổ dân phố.
Ngày cập nhật : 18/03/2020 | Lượt xem : 7547