Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới.
Ngày cập nhật : 22/01/2021 | Lượt xem : 3994