Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Đông đảo người dân và du khách tham dự buổi thưởng trà trước thềm Lễ gắn biển công trình chào...
Ngày cập nhật : 10/10/2020 | Lượt xem : 7316