Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tại Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 17/10/2021 | Lượt xem : 616