Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Gần 200 người được khám sàng lọc các bệnh lý nhãn khoa.
Ngày cập nhật : 06/05/2019 | Lượt xem : 1934