Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Gắn biển công trình thanh niên "Ngôi nhà tình bạn".
Ngày cập nhật : 30/07/2020 | Lượt xem : 1052