Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Gặp mặt thí sinh tham gia hội thi Báo cáo viên giỏi cấp Thành phố năm 2019.
Ngày cập nhật : 12/04/2019 | Lượt xem : 971