Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Giám sát việc chấp hành luật pháp trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã...
Ngày cập nhật : 14/09/2018 | Lượt xem : 407