Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Giao hữu bóng đá nam giữa khối Đảng-Đoàn thể và khối Chính quyền thành phố.
Ngày cập nhật : 23/11/2020 | Lượt xem : 2355