Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Giao lưu bóng đá giữa FC Doanh nghiệp trẻ tỉnh và FC Ngân hàng Công thương Thái Nguyên.
Ngày cập nhật : 18/07/2020 | Lượt xem : 372