Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Giao lưu giáo dục giữa trường Tiể học và THCS 915 Gia sàng và trường THCS Seongji - Hàn Quốc
Ngày cập nhật : 10/01/2019 | Lượt xem : 770