Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hiệp đồng tuyển quân, nhận quân huấn luyện diễn tập năm 2020.
Ngày cập nhật : 27/12/2019 | Lượt xem : 7937