Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hiệu quả bước đầu từ mô hình tổ tự quản đảm bảo an ninh trât tự, an toàn giao thông.
Ngày cập nhật : 12/04/2021 | Lượt xem : 1532