Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hiệu quả của lực lượng "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ" phường Đồng Quang.
Ngày cập nhật : 08/11/2018 | Lượt xem : 1935