Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hiệu quả mô hình "Giống lúa mới chất lượng cao Đại Dương 18 vụ Mùa năm 2021".
Ngày cập nhật : 22/09/2021 | Lượt xem : 553