Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hỗ trợ 60 triệu đồng cho đội ngũ cán bộ, y - bác sĩ làm công tác chống dịch tại miền nam.
Ngày cập nhật : 17/09/2021 | Lượt xem : 278