Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hoàn thành giải phóng mặt bằng tại khu vực điểm cuối của Dự án đường Bắc Sơn kéo dài.
Ngày cập nhật : 13/03/2021 | Lượt xem : 2477