Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hội diễn nghệ thuật quần chúng "Tiếng hát Cựu chiến binh" phường Tân Lập lần thứ II năm 2019.
Ngày cập nhật : 04/12/2019 | Lượt xem : 7809