Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự TPTN: Kiểm tra sẵn sàng động viên phương tiện kỹ thuật.
Ngày cập nhật : 10/06/2019 | Lượt xem : 3038