Hội nghị hiệp đồng tuyển quân: huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự...
Ngày cập nhật : 12/01/2021 | Lượt xem : 5349