Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng dự bị động viên.
Ngày cập nhật : 25/11/2020 | Lượt xem : 6050