Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ngày cập nhật : 18/12/2020 | Lượt xem : 6031