Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hội thảo đánh giá kết quả mô hình sản xuất giống lúa mới kết hợp sử dụng phân viên nén N-K vụ...
Ngày cập nhật : 22/09/2020 | Lượt xem : 7256