Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện các mô hình trồng và sản xuất chè.
Ngày cập nhật : 22/01/2021 | Lượt xem : 4029