Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hội thảo mô hình sản xuất lúa giống mới chất lượng vụ xuân trên địa bàn Thành phố năm 2021.
Ngày cập nhật : 21/05/2021 | Lượt xem : 464