Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Hội thi "Bàn tay vàng": Nơi thể hiện tài năng của người dân làm chè.
Ngày cập nhật : 27/11/2015 | Lượt xem : 6685