Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng thành phố Thái Nguyên lần thứ XVI, năm học 2019 - 2020.
Ngày cập nhật : 10/12/2019 | Lượt xem : 1709