Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khai mạc Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" thành phố Thái Nguyên lần thứ 14.
Ngày cập nhật : 05/03/2019 | Lượt xem : 831