Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa 18.
Ngày cập nhật : 18/07/2019 | Lượt xem : 1916