Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khám và tặng quà cho 150 đối tượng chính sách.
Ngày cập nhật : 19/07/2019 | Lượt xem : 2583