Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành Công trình đường đi bộ, chạy bộ xóm Sơn Cẩm
Ngày cập nhật : 16/12/2019 | Lượt xem : 1632