Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành khu tập thể dục ngoài trời tại tổ 13 phường Gia Sàng.
Ngày cập nhật : 10/08/2020 | Lượt xem : 773