Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành 'Ngôi nhà khăn quàng đỏ' cho gia đình em Nguyễn Khánh Ly.
Ngày cập nhật : 02/09/2020 | Lượt xem : 791