Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành "Ngôi nhà tình bạn" và công trình măng non "Ngôi nhà khăn quàng đỏ".
Ngày cập nhật : 12/05/2020 | Lượt xem : 766