Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Đỗ Thị Lâm.
Ngày cập nhật : 19/11/2020 | Lượt xem : 2924