Đài Thái Nguyên, Đài Truyền Thanh Truyền Hình Thành Phố Thái Nguyên

Trang tin điện tử Đài Thành Phố Thái Nguyên

Khánh thành nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xã Huống Thượng.
Ngày cập nhật : 23/10/2020 | Lượt xem : 1319